Hoe kun je nu preventief een zo goed mogelijke omgeving voor de koi creëren?

Dat kun je doen door:

Monitoren: Dat is de vissen zorgvuldig blijven observeren. Hierdoor leer je vanzelf veranderend en/of afwijkend gedrag van je koi herkennen en kun je daar heel snel op inspringen. 

Waterwaardes meten is wel het belangrijkst. Door te meten weet je precies wat de waterwaardes zijn en kun je daar mee aan de slag. Hierbij moet je denken aan de Ph, Kh, NO2, NO3, NH4.

Bacteriedruk meting. Het is zorg dat de totale bacteriedruk in een vijver zo laag mogelijk is en blijft. Een hoge bacteriedruk kan ervoor zorgen dat vissen ontstekingen krijgen met als gevolg sterfte.

Goed filter onderhoud. Wekelijks het filter onderhouden en periodiek (1 maal per 3 maanden) schoonmaken. Vooral het plantenfilter dient dusdanig aangelegd te worden dat er een mogelijkheid is om het afval via een bodemafvoer direct op het riool te lozen. 1 Maal per maand de bodemafvoer openzetten naar het riool zorgt ervoor dat het verzamelde slib, wat voor verkeerde bacteriën zorgt, zich niet kan ophopen.

Wekelijks 10% verversen dus ook in de winter.

Hanteren hygiëne regels.

Niet te hoge bezetting.

Voeren naar temperatuur en hoeveelheid Koi (ook grootte is van belang)

Hanteren Quarantaine regels in geval van bijzetten nieuwe vissen.

Een afstrijkje maken van een of meerdere vissen. indien er aanleiding toe is

Een Koi Biosecurity Dealer raadplegen

Koi Vijver Adviesdienst van de NVN inschakelen bij vermoeden problemen of bij een algemene controle.

Een dierenarts inschakelen bij vermoeden van problemen of bij een algemene controle.

 

Bij consequent toepassen van de preventie regels zal blijken dat er een aantal voordelen naar boven komen.

Mocht preventief handelen en controleren niet voldoende zijn zal er correctief gehandeld moeten worden. Naar gelang het probleem zullen er een aantal correctieve mogelijkheden zijn:                                                                                                                

  1. Bacteriedruk omlaag brengen (indien deze te hoog is)
  2. Parasieten bestrijden (behandelen)
  3. Koi behandelen (bij problemen zoals wondjes)
  4. Dierenarts inschakelen (bij problemen / sterfgevallen)
  5. Koi Vijver Adviesdienst van NVN inschakelen.
  6. Bevriende koihouder consulteren (bij vermoedens van problemen, …)

Benodigdheden.

Wat heb je als Koi liefhebber nu nodig om zoveel mogelijk preventieve regels te kunnen toepassen?

Een microscoop. 
Nu denken veel mensen dat dat heel erg duur is maar een microscoop van de Lidl kost niet veel en is voor de beginners een uitstekende start om afstrijkjes te kunnen bekijken op aanwezigheid van allerlei parasieten. Naarmate je meer wilt kunnen bekijken is een microscoop van Euromex aan te bevelen.

Een goede water testset.
In een goede water testset hoeft niet zoveel in te zitten. De belangrijkste parameters die je moet kunnen testen zijn: Ph, Kh, NH4, NO2, NO3.

Een quarantaine bak.
Dit om Koi een goede quarantaine periode te kunnen geven.

Een behandelbak.
Dit is een bak waarin je je Koi eventueel een behandeling kunt geven tegen bv wormen.

Een koinet en een koisok.
Neem voor het koinet niet een klein goudvissen netje wat in veel tuincentra te koop is maar koop een stevig net. De koisok is voor het transporteren van je Koi van het koinet naar de quarantainebak of behandelbak.